Flokken 2.–4. klasse

Du får også lov til å få ansvar og lærer å klare deg selv. På det gule skjerfmerket du får når du blir tatt opp som flokk-speider er det et kompass og noen fotavtrykk. De viser veien til oppdagelse av nye eventyr – den spennende veien som ligger foran deg som speider.

Du som er flokk-speider lærer mange nye ting hver uke. Det kan være å tenne bål, hvordan du hjelper en som har skadet seg, eller å sette opp et telt. Du samarbeider med andre for å få det til, og det er lov å gjøre feil og prøve igjen, hvis du synes ting er vanskelig. Du lærer også hvordan du skal ta vare på naturen, og om hvor viktig det er å bry seg om andre som kanskje ikke har det like bra som deg selv.

Bli flokk-speider!

Det er alltid kompetente, trygge, voksne speiderledere sammen med speiderne. Gjennom opplevelse av fellesskapet i flokken, og med enkle oppgaver som skal løses sammen med andre speidere, starter den enkeltes utvikling av ansvarsfølelse og selvstendighet.

Enhetsledere i småspeiderflokk

Fellesskapet venter!