Speidergruppas Foreldreforening

Norges speiderforbund er en frivillig organisasjon. Speiderarbeidet på Bøler drives og ledes av voksne på ”dugnad”. Gruppas aktiviteter er derfor avhengig av foreldrenes engasjement for å kunne drive gruppa.

Alle foreldre og foresatte til barn i Bøler speidergruppe er automatisk medlem i Foreldreforeningen. Medlemskapet er gratis!

Foreldreforeningen har til formål å være en støtteforening for speiderarbeidet. For eksempel:

  • Dugnadsarbeid på speiderhytta
  • Bølerspeidernes dag
  • Innkjøp/forberedelser ved fellesarrangement (Høstfest)
  • Kjøring til og fra turer
  • Vedlikehold (vask/tørk) av utstyr

Ut over dette er alle foreldre selvfølgelig velkommen til å delta på turer og møter. Foresatte er også velkommen som speiderledere. Den eneste nødvendige kvalifikasjonen er at man er glad i barn og ønsker å dele flotte opplevelser med dem. Alle voksne som ønsker å bidra som leder får tilbud om lederutdanning ved Norges Speiderforbund, betalt av speidergruppa.

Det blir holdt foreldremøte for alle foresatte 1-2 ganger i året.

Foreldregruppa = foreldrerepresentanter (også vara)

Foreldreforeningens arbeid koordineres av Foreldregruppa som består av 1-2 foreldre fra hver enhet (Flokken og troppen).