Ord og uttrykk i speideren

For mange er speiding litt merkelig og av og til litt uforståelig. Derfor har vi laget denne lista med ord og uttrykk som ofte brukes av speiderne.

Aspirant – Nye speidere skal gjennomgå et introprogram for å bli kjent med hva speiding er. Aspirantperioden avsluttes med en høytidelig speideropptakelse med løfteavleggelse og overrekkelse av enhetsmerket.

NSF – Forkortelse for «Norges Speiderforbund», en gruppe tilhører enten NSF eller KFUK-KFUM-speiderne.

Kretsen – En samling av alle speidergruppene i et fylke, Bøler speidergruppe tilhører Oslospeiderne krets av NSF. Kretsen ledes av en kretsleder, assistent og et kretsstyre.

Kretsting   – Hvert halvår samles speider-. leder- og roverrepresentanter fra alle gruppene i kretsen til et kretsting der ulike spørsmål blir diskutert og behandlet. Alle speidere over 12 år har stemmerett.

Gruppeting  – Samme som kretsting, bare for gruppa. Alle speidere over 15 år har stemmerett.

Gruppe   – Alle speidere tilhører en gruppe. En gruppe består gjerne av en flokk/småspeideren, troppen, roverlaget og ledere. Gruppa har navn etter området de kommer fra.

Leder   – Leder er den eller de voksne som er på møtene og deltar på turene og som lærer speiderne om speiding.

Flokk   – Et mye brukt navn på småspeideren. Fra speiderens start har de yngste speiderne blitt kalt ulvunger, etter inspirasjon fra jungelbuken. Består av speidere fra 3.-4. klasse.

Tropp   – Enhetsbetegnelsen for speiderne mellom 5.-10. klasse.

Speiderprogrammet (= «Treningsprogrammet») – Speidingens «hvorfor-hva-hvordan». Speiderprogrammet er bygget opp rundt fem programområder (friluftsliv, samfunnsengasjement, kreativitet, vennskap, livskvalitet).

Patrulje   – En underenhet i troppen, ledes av peff og ass. Består av ca. 5-8 speidere i forskjellig alder.

Peff  – Forkortelse for «Patruljefører» (speideren som leder patruljen).

Ass  – Forkortelse for «Patruljeassistent» (assistenten til patruljeføreren).

Roverlag   – Roverlaget er et tilbud til speidere over 16 år. Norges speiderforbund har ingen øvre aldersgrense for roverne, men roverne mister stemmeretten sin i laget og retten til å bli valgt som lagleder det året de fyller 26.

BP – Lord Robert Stephenson Smyht Baden-Powell (1857-1941) Generalløytnant i den britiske hær og grunnlegger av speiderbevegelsen.

Haik – En overnattingstur utendørs der patruljen skal orientere seg frem til ett sted og slå leir for natten. Det gjennomføres som oftest haik på sommerleire, det er enten noen rovere, ledere på stedet eller så er haiken i nærheten av leirplassen.

Leir   – Hvert år arrangeres det en leir, enten i regi av gruppa, kretsen eller NSF. En leir går over minst en uke fullspekket av aktiviteter der speiderne sover i telt og lager mat på primitivt vis.

Kretsleir – En leir for alle gruppene i kretsen, i regi av kretsen.

Landsleir – En leir for alle speiderne i hele Norge (NSF), i regi av NSF. Arrangeres forskjellige steder i Norge hvert fjerde år. Neste landsleir er 3.-10. juli 2021 i Indre Østfold. Se leirens nettsider.

JAMBOREE –  En internasjonal speiderleir der speidere fra hele verden kommer sammen og utveksler kunnskaper og vennskap. Et minne for livet! Arrangsjeres hvert fjerde år i forskjellige land, neste er i Japan 2015. Det er koster mye å dra, så det er bare å begyne å spare. Er for alle speidere mellom 14 og 18 år, de over 18 år kan delta som stab eller ledere.Scoutsown  – Betyr «Speidernes egen» og er en liten morgensamling med ord for dagen og gjerne en liten fortelling.

Leirbålskappe – En poncho av ull der man syr på alle leirmerkene og programmerkene man tar som speider. Leirbålskappa bruker man for å holde varmen på kvelden, da det er lett å bli kald når man sitter i ro under leirbålet. Leirbålskappa er også en del av gruppas identitet, se under leirbålskappe for å se hvordan kappene i Bøler speidergruppe skal se ut.

Leirbål – Et stort bål der alle speiderne samles under leir og turer for å underholde og dele historier.

Leirbålsunderholdning – Det er vanlig at alle patruljene bidrar med en form for underholdning under leirbålet, enten en lek, et rop eller en sketch.

Fettfelle – På leir er det vanlig å lage en fettfelle der man heller ut gammelt oppvaskvann, spytter ut tanpussen og slikt. Dette er for å oprettholde hygienen. En fettfelle er et hull i bakken med pinner og gress eller granbar over for å stoppe matrestene.

Kuldegrop   – Når man lager snøhule er det viktig med kuldegrop, siden kald luft synker ned og varm luft stiger opp. På denne måten vil aldri temperaturen bli lavere enn 0 grader i hula. Må være lavere enn soveplassen og lavere enn der inngangen er.

JOTA – Betyr Jamboree On The Air, er et slags verdensspeidermøte via amatørradio der du kan snakke med speidere over hele verden. Arrangeres den tredje helga i oktober hvert år, første gang i 1957.

JOTI   – Betyr Jamboree On The Internet, verdensspeidermøte på internett, arrangeres samtidig som JOTA.

Grevling – Et dyr noen ofte finner i taket – OG – et yttertrekk til sovepose som isolerer og beskytter soveposen mot fuktighet utenfra. Ulempen er at den ikke slipper ut den fuktigheten som du avgir i løpet av natten. Kjekt å ha når man skal sove ute og det regner. Fåes kjøpt i de fleste sportsbutikker.

Sankt Georg – (270-303 e.kr.) Speidernes skytshelgen. Kjent for å ha drept en drage og reddet en landsby. Feires av alle speidere den 23. april hvert år. Har også gitt navn til Sankt Georgs Gilderne i Norge, en slags pensjonistforening for speidere.

WAGGGS – World Association of Girl Guides and Girl Scouts. Verdensspeiderforbund – bare for jenter.

WOSM – World Organization of the Scout Movement. Verdensspeiderforbund.