Viktig informasjon om personvern i speideren (GDPR)

Nye regler gjør at kravene til hvordan personopplysninger håndteres skjerpes.

Det tar Bøler Speidergruppe på alvor.

Som medlem i Norges speiderforbund (NSF), har du oppgitt personopplysninger som er registrert i medlemssystemet Min speiding

I henhold til ny personvernsforordning anbefaler vi sterkt at medlemmet selv, eller medlemmets foresatt, oppdaterer personlige opplysninger som ligger i medlemssystemet, og at medlemmet eller foresatt samtykker.

Vi ber alle medlemmer/foresatte om å gå inn i Medlemssystemet https://min.speiding.no , for å redigere personopplysninger + gi samtykke til billedbruk.

Hvordan?: Logg deg inn i Medlemssystemet her: https://min.speiding.no

  • Brukernavn?: Her skriver du inn ditt medlemsnummer (står på baksiden av medlemsbladet). Hvis du ikke finner ditt medlemsnummer, kontakt din leder, så får du dette.
  • Passord?: Klikk på «trenger passord». For å få tilsendt nytt passord, må du ha en e-postadresse registrert på medlemsprofilen din. Dersom du får feilmelding, kontakt din leder, som hjelper med å registrere riktig epost i din profil.

Hva skal jeg endre i Min profil??

  1. Redigere opplysninger : Gå til fanen «Min profil». Klikk på den gule knappen «Handlinger» , og «rediger medlemsdetaljer». Sjekk at alle kontaktopplysninger er riktige. Legg gjerne til flere eposter og telefonnummere (flere valg på høyre side)
  2. Samtykke : Du må selv velge om du vil gi samtykke for billedbruk, nyhetsbrev og medlemsblad.

Veiledning til samtykke: http://veiledninger.speiding.no/personvern-medlem/samtykke

Hva er GDPR? Fortkortelse for General Data Protection Regulation, og er EUs nye personvernforordning.

Norges speiderforbunds personvernerklæring skal, i likhet med personopplysningsloven og annet regelverk, bidra til at de personopplysninger som oppgis av deg blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn. Ikke minst skal du være trygg på at dette skjer på en sikker måte. Personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31 inneholder regler om registrering og annen form for behandling av personopplysninger som er knyttet til en enkeltperson.

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre medlemmer:
Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, kjønn, fødselsdato, passord for medlemsregisteret (kryptert), historikk for deltakelse på arrangementer/kurs, faktura og betalingshistorikk, CV og utmerkelser. Vi lagrer også informasjon om familie og husstandskoblinger til andre brukere. Vi lagrer medlemskap og historikk om profilens medlemskap i forbundet.

Grunnlaget for behandlingen: Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle avtalen for medlemskap i Norges speiderforbund. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6 (b). Der du har samtykket til det, benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt medlemskap via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Les mere om Norges speiderforbunds personvernerklæring: https://speiding.no/nyhetsarkiv/ny-personvernforordning-gdpr

Informasjon om personvernregler hos datatilsynet: https://www.datatilsynet.no/forordning

Dersom noe er uklart, eller du har problemer med å komme inn i Medlemssystemet, -ta kontakt!