Valgspråk

Vær beredt

Speidermøter og speiderarrangement avsluttes vanligvis med valgspråket. En leder eller
en patruljefører sier: «Vær beredt», og gjør samtidig speiderhilsen. Speiderne svarer da i kor «Alltid beredt» samtidig som de gjør speiderhilsen.

Hva betyr det?

Å være beredt betyr omtrent det samme som å være klar til å gripe inn, for
eksempel hvis noen trenger hjelp. Valgspråket handler altså om å hele tiden være forberedt på alt som kan skje:

 •  til å kunne klare seg på egenhånd.
 •  til å kunne løse problemer som man selv
  eller andre kommer opp i.
 •  til å finne veiene hvis man går seg bort.
 • til å kunne hjelpe folk som har skadet
  seg.
 • til å stille opp for dem som trenger det.
 • til å bry seg om andre.

og mye mer…

Speiderløftet

Jeg lover etter beste evne å søke mitt livssyn, hjelpe andre og leve etter speiderloven.

Speiderloven

 1. En speider søker sin tro og respekterer andres.
 2. En speider kjenner ansvar for seg selv og andre.
 3. En speider er hjelpsom og hensynsfull.
 4. En speider er en god venn.
 5. En speider er ærlig og pålitelig.
 6. En speider kjenner naturen og verner om den.
 7. En speider tenker og handler selvstendig og prøver å forstå andre.
 8. En speider gjør sitt beste i motgang og vansker.
 9. En speider er nøysom og prøver å klare seg selv.
 10. En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker.

Speiderloven med forklaring

Selve speiderloven kommer fra Lord Baden-Powell og hans speiderbevegelse i perioden 1908 til 1911 og er altså over 100 år gamme.

I 1976 kom Speiderguttboka ut i Norge. I denne var det en kar som heter Bjørn Lautin som hadde laget en illustrasjon til hvert punkt i Speiderloven. Bjørn bodde på Oppsal og var en periode gruppeleder i 1. Trasop speidergruppe. Illustrasjonene hans sammen med forklaringen gjør det lettere å huske og forstå speiderloven.

Lovens første paragraf ble i 2016 endret til å være livssynsnøytral. Her er de opprinnelige tegningene og de opprinnelige forklaringene.

Guds øye som ser deg hvor du enn ferdes, forteller:

§1 En speider er åpen for Gud og Hans ord.

Gud vil det beste for oss alle, også for deg. Han vet alt om deg, men vet du nok om Han? Ingen kan bli glad i en de ikke kjenner. Kjennskap krever både tid og innsats. Å være åpen for Gud er å gi Gud en ærlig sjanse. Det kan du gjøre ved å lese i bibelen, være med på gudstjeneste i kirken og lytte oppmerksomt når dere har andakt i troppen, patruljen eller andre steder. Du kan også be til Gud og snakke med Han slik som du snakker med en god venn.

Teltet du reiser for trygghet og ly, forteller:

§2 En speider kjenner ansvar for seg selv og andre.

Å ha ansvar for seg selv betyr å ta vare på sin helse og dyrke sine anlegg. Når du har funnet ut hva som er best for deg selv, vil du også få forståelse av hva som er best for andre. Vi har ansvar for hverandre – jeg trenger deg og du trenger meg. Som speider lærer du kanskje å ta bedre vare på deg selv enn mange andre gjør, og du har derfor et større ansvar for å hjelpe andre.

Knuten som minner om godtørn for andre, forteller:

§3 En speider er hjelpsom og hensynsfull.

Gi en håndsrekning når du ser at noen trenger hjelp. Tenk ikke bare på deg selv, men tenk på andre
også. Vis at du ønsker å hjelpe dem og vil at de skal ha det godt. Skyld ikke på dårlig tid. Du har
alltid tid til det du har lyst til å gjøre.

Hjertet er vennskapets tegn som forteller:

§4 En speider er en god venn.

En god venn kan du stole på og også tilgi. Hvis vennen din gjør noe som du synes er dumt, så prøv å
snakke om saken med det samme. Ikke gå din vei, selv om du er både sint og lei deg. Gjør mot venn
det du vil vennen skal gjøre mot deg.

Det rene skjold som var ridderens merke, forteller:

§5 En speider er ærlig og pålitelig.

Si og gjør det du mener er riktig. Hold fast på det du har gjort eller sagt, og ikke
legg skylden på andre når noe går galt. Pålitelig er du når andre kan stole på deg og du holder hva
du lover.

Det spirende tre som trenger ditt vern, forteller:

§6 En speider kjenner naturen og verner om den.

Naturen kan du lære å kjenne ved at du er ute så ofte du kan og ser på hvordan dyr, blomster og trær vokser og trives sammen. Bruk naturvett, og lær reglene for
hvordan du skal oppføre deg i skog og mark. Vær naturvenn, og bruk naturen med forsiktighet. Naturen er alles ansvar – også ditt og mitt.

Sportegn for veien du velger å gå, forteller:

§7 En speider tenker og handler selvstendig og prøver å forstå andre.

Gjør deg selv opp en mening om de mange spørsmål eller problemer du blir stilt overfor, men glem
ikke at en sak kan sees fra flere sider. La også andre komme fram med sin mening og lytt til denne,
men hold på din egen mening hvis du mener at den er den rette.

Varden som viser at toppen er nådd, forteller:

§8 En speider gjør sitt beste i motgang og vansker.

Det er ikke like lett å få til alt du gjerne vil gjøre. Det er vanskelige kan se enda verre ut om du gir opp med en gang. Prøv om du kan finne en løsning, enten alene eller sammen med en annen. Du lærer deg selv å kjenne når du står overfor en vrien oppgave: ”Skal jeg gi opp, eller prøve likevel?” Det er når det kreves noe ekstra og du anstrenger deg, at du utvikles og blir mer sikker på deg selv.

En nying som brenner nøysomt, men sikkert, forteller:

§9 En speider er nøysom og prøver å klare seg selv.

Du er nøysom når du benytter de midler du har til rådighet – evner, tid og penger – på en fornuftig måte. Du skal ikke sløse med verdier, men passe på dem og bruke dem riktig. Da vil du samtidig ha lettere for å klare deg selv uten å være nødt til å be om hjelp fra andre, men i stedet kunne yte bistand til den som trenger din hjelp.

Brorskapskjeden som knytter oss sammen, forteller:

§10 En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker.

Jorden er skapt for alle og tilhører alle. Alle barn har rett til mat, klær og noen som bryr seg om dem. Men menneskene er forskjellige, og vi oppfører oss ikke likt. Du må lære deg selv å kjenne, men samtidig prøve å forstå og respektere andre. Du er med på å gjøre det hyggelig å være sammen hjemme, ute og på skolen. Dette er grunnlaget for fred i verden.

Speiderbønnen

Kjære Far i høye himmel,
hør mitt hjertes stille bønn:
Hvor jeg er i verdens vrimmel,
la meg ferdes som din sønn.
La meg leve deg til ære,
hedre Norge, far og mor.
Andre folk til nytte å være.
Lyde Speiderlovens ord.

Speiderbønnen og melodi ble skrevet av Hans Møller Gasmann i 1911.
Melodien ble senere endret etter at ny melodi ble laget av Carl Søyland, speider og senere leder i 7. Kristiania.